Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Suurlähetystön organisaatio

kansiot

kansiot, © Saksan suurlähetystö Helsinki

18.08.2023 - Artikkelit

Suurlähettiläs

Suurlähettiläs Konrad Arz von Straußenburg on Saksan liittotasavallan korkein edustaja Suomessa.

Hän johtaa suurlähetystöä ja ylläpitää tiivistä yhteyttä Suomen hallitukseen ja suomalaisiin puolueisiin sekä tärkeisiin politiikan, elinkeinoelämän ja kulttuurin toimijoihin syventääkseen Saksan ja Suomen välisiä suhteita.


Poliittinen yksikkö

Yksikön päällikkö: ministerineuvos Christoph Peleikis

Suurlähetystön poliittisen yksikön vastuualueeseen kuuluvat kaikki Suomen ja Saksan välistä poliittista yhteistyötä koskevat kysymykset. Se on yhteydessä hallituksen edustajiin, eduskunnan jäseniin, poliittisiin puolueisiin, asiantuntijoihin ja kansalaisjärjestöihin. Se raportoi säännöllisesti Suomen sisä- ja ulkopolitiikasta Saksan ulkoministeriölle ja liittohallitukselle sekä valmistelee kahdenvälisiä keskusteluja ja neuvotteluja.

Tietoa Saksan ja Suomen välisistä suhteista tarjoaa myös Länderinformationen Saksan ulkoministeriön kotisivulla.

Talousyksikkö

Yksikön päällikkö: ministerineuvos Josef Hinterseher

Suurlähetystön talousyksikkö hoitaa paitsi talouselämään, kaupankäyntiin ja valtiontalouteen myös sosiaalipolitiikkaan, ympäristöön, liikenteeseen, tutkimukseen ja teknologiaan liittyviä asioita.

Talousyksikkö toimii läheisessä yhteistyössä Saksalais-Suomalaisen kauppakamarin kanssa.

Kulttuuriyksikkö

Yksikön päällikkö: ministerineuvos Josef Hinterseher

Kansainväliset kulttuurisuhteet muodostavat klassisen diplomatian ja taloudellisten ulkosuhteiden rinnalla Saksan ulkopolitiikan kolmannen peruspylvään. Kulttuuripolitiikan käytännön toteutuksesta vastaa suurlähetystön kulttuuriyksikkö yhdessä ns. välittäjäorganisaatioiden ja muiden paikallisten kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Kulttuuriyksikkö koordinoi Saksan ja Suomen välisestä kulttuurivaihdosta vastaavien instituutioiden toimintaa. Ohjelmatyöstä kuten näyttelyiden, musiikkitilaisuuksien, kirjailijavierailujen ja elokuvanäytösten järjestämisestä huolehtii Goethe-Institut Finnland.

Oikeus- ja konsulaattiasiain yksikkö

Yksikön päällikkö: Erika Behrens

Suurlähetystön oikeus- ja konsulaattiasiain yksikkö neuvoo ja avustaa Saksan kansalaisia. Se myöntää passeja ja oleskelulupia Saksaan, antaa tietoja Saksan laeista ja tarjoaa monia muita palveluja.

Asiointi oikeus- ja konsulaattiasiain yksikössä tapahtuu ainoastaan ajanvarauksella. Varatkaa aika verkkopalvelussa

Aukioloajat arkisin klo 9-12, maksuvälineinä käyvät: käteinen ja luottokortti (ei Visa Electron)

Lehdistöyksikkö

Yksikön päällikkö: n.n.

Lehdistöyksikkö välittää Suomen tiedotusvälineille ja suomalaisille tietoa liittohallituksen politiikasta ja Saksasta yleensä. Lehdistöasiainhoitaja hoitaa yhteydet Suomen tiedotusvälineiden edustajiin. Hän toimii suurlähetystön tiedottajana ja vastaa kysymyksiin, joita toimittajat esittävät suurlähetystölle.

Lehdistöyksikön tärkeänä tehtävänä on lisäksi Saksaa koskevien asioiden seuranta Suomen tiedotusvälineistä. Lehdistöasiainhoitaja raportoi ulkoministeriölle ja liittohallituksen lehdistö- ja tiedotuskeskukselle säännöllisesti Suomen uutistarjonnasta.

Lehdistöyksikkö vastaa kansalaisten kysymyksiin Saksasta ja on myös vastuussa suurlähetystön verkkosivuista sekä sosiaalisen median kanavista.

Puolustusasiamiehen toimisto

Toimiston päällikkö: komentaja Michael Buchert

Puolustusasiamies avustaa suurlähettilästä sotilaspoliittisissa ja sotilaallisissa kysymyksissä sekä aseteknisissä ja puolustusteollisuutta koskevissa asioissa. Hän pitää yhteyttä Suomen puolustusministeriöön, pääesikuntaan ja asemamaan muihin sotilaallisiin ja ei-sotilaallisiin tahoihin Saksan puolustusministeriön edustajana

Sosiaaliasiain yksikkö

Yksikön päällikkö: Björn Borgwardt

Suurlähetystön sosiaaliasiain yksikön vastuualueeseen kuuluvat Suomen ja Saksan suhteet työvoima-, sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan aloilla. Yksikkö seuraa näillä aloilla Suomessa tapahtuvaa kehitystä ja raportoi siitä asianomaisille saksalaisille viranomaisille. Vastaavasti yksikkö välittää Suomeen päin yleistietoa näiden alojen kehityksestä Saksassa sekä saksalaisten viranomaisten vastuualueista. Yksikön päällikkö toimii sivuakkreditoituna Saksan Tukholman-suurlähetystöstä käsin. 

Sosiaaliasiain yksikkö ylläpitää suoria yhteyksiä molempien maiden asianomaisiin ministeriöihin ja niiden alaisiin virastoihin, kunta- ja alueliittoihin, tutkimuslaitoksiin sekä ammattiyhdistysliikkeeseen ja talouselämän ja työnantajien järjestöihin. Lisäksi sosiaaliasiain yksikkö välittää Saksasta tuleville valtuuskunnille yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin viranomaisiin ja järjestöihin.

Kielipalvelu

Suurlähetystön kielipalvelu hoitaa käännökset ja tulkkauksen suurlähetystön omaan tarpeeseen. Kielipalvelussa laaditaan käännöksiä Suomen virallisista kielistä saksaan ja päinvastoin.

Lisäksi suurlähetystön kielipalveluun tulevat käännettäviksi ne Saksan ulkoministeriön kielipalvelun toimeksiannot, joita ei pystytä hoitamaan Berliinissä.

Ulkopuolisia toimeksiantoja kielipalvelu ei valitettavasti pysty ottamaan vastaan. Tietoja Suomessa toimivista freelance- kääntäjistä ja -tulkeista antaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto.

Hallinnollinen yksikkö

Yksikön päällikkö: Kerstin Platsch

Suurlähetystön hallinnollinen yksikkö vastaa lähetystön yleishallinnosta. Hallinnollisia asioita johtaa kansleri.

Hallinnollisen yksikön toimialaan kuuluvat mm. kiinteistöasiat, henkilöstöasiat, raha-asiat, työntekijöiden jatkokoulutus ja Saksasta tulevien harjoittelijoiden vastaanottaminen.

sivun alkuun