Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tietosuojaseloste

03.12.2017 - Artikkelit

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, milloin ja mitä tietoja keräämme verkkosivumme käyttäjistä ja miten tietoja käytetään.

 

1.    Tietoa henkilötietojen keräämisestä

a.    Alla kerromme, mitä henkilötietoja verkkosivujemme käyttäjistä kerätään. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan yhdistää sivujen käyttäjään, kuten esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite ja vierailukäyttäytyminen.

b.    Kun otatte meihin yhteyttä, tallennamme ilmoittamanne tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteydenotossa annetut tiedot (mahdolliset henkilötiedot) yhteydenottoon liittyvän asian hoitamista varten ja voidaksemme olla yhteydessä Teihin. Tallentaminen tapahtuu rekisteröintidirektiivin mukaisten asiakirjojen säilyttämistä koskevien määräaikojen mukaisesti. Rekisteröintidirektiivi täydentää Saksan liittovaltion ministeriöiden yhteistä työjärjestystä. Oikeusperusta henkilötietojenne käsittelylle on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 mom. e kohta yhdessä Saksan liittovaltion tietosuojalain (BDSG)3 §:n kanssa. Henkilötietojenne käsittely on välttämätöntä yhteydenottoa ja asianne käsittelyä varten.

 

2.    Käytön analysointi


Aina, kun käyttäjä tulee tälle verkkosivustolle tai avaa tiedoston, tieto tapahtumasta tallentuu väliaikaisesti lokitiedostoon käsiteltäväksi. Käyttöanalyyseissä käytettävä jäljitystyökalu on konfiguroitu niin, että käyttäjän henkilötietoja ei kerätä. Lisäksi käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan niin, ettei käyttäjää voi jäljittää. Se tapahtuu nollaamalla IP-osoitteen viimeinen oktetti. Jäljitystyökalua käytetään omilla palvelimilla turvallisessa BSI-sertifioidussa verkkoympäristössä Saksassa niin, etteivät jäljitystiedot pääse turvallisen ympäristön ulkopuolelle. Lisäksi voitte määrittää selainasetuksenne niin, että käyntinne verkkosivulla ei rekisteröidy lainkaan eikä sitä analysoida (do not track -asetus). Verkkosivu saa selainmuuttujan kautta tiedon, haluaako vierailija olla jäljitettävissä vai ei. Tietoja siitä, kuinka asetuksen saa päälle omassa selaimessa, voi etsiä hakukoneella hakemalla käytetyn selaimen nimeä ja älä seuraa -asetusta.

JavaScript-seuranta kerää seuraavat tiedot:

-    Pyyntö (avattavan tiedoston tiedostonimi), pyynnön päivämäärä ja kellonaika
-    Selaintyyppi/-versio (esim. Internet Explorer 11)
-    Selaimen kieliversio (esim. saksa)
-    Käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10)
-    Laitetyyppi, laitemalli, laitemerkki
-    Näyttötyyppi
-    Käytetyt liitännäiset (esim. Flash, Java)
-    Viittaava URL (edellinen sivu, jolla vierailtu)
-    Anonymisoitu IP-osoite
-    Maa, alue ja kaupunki, josta pyyntö lähetettiin
-    Lataukset
-    Klikkaukset
-    Lähetettyjen lomakkeiden määrä (riippuu kohdemäärityksistä)

 

3.    Evästeiden käyttö


Yksittäisiä sivuja avattaessa käytetään navigoinnin helpottamiseksi niin sanottuja väliaikaisia evästeitä (Session Cookies). Ne eivät käytä henkilötietoja ja ne poistuvat istunnon päätyttyä. Myös ostoskori-toiminnossa käytetään evästeitä, jotka poistuvat istunnon päätyttyä. Emme käytä Java-sovelmien tai ActiveX-komponenttien kaltaisia tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjien selauskäyttäytymisen seuraamisen. Yhteydenoton tai tilauksen yhteydessä luovutettuja osoite- ja sähköpostiosoitetietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoon liittyvään yhteydenpitoon tai tilauksen toimittamiseen.

 

 

4. Uutiskirjeen lähetys


a. Voitte tilata saksankielisiä uutiskirjeitä, joista voi lukea ulkoministeriön uutisia, lehdistötiedotteita ja matkustus- ja turvallisuustiedotteita.

b. Käytämme uutiskirjeen tilauksessa niin kutsuttua double opt in -toimintoa. Uutiskirjeen tilauksen jälkeen lähetämme annettuun sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuspyynnön. Sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen lähetyslistalle vasta linkin kautta tapahtuvan tilauksen vahvistamisen jälkeen. Tietojen käsittely tapahtuu suostumuksenne perusteella. Mikäli tilausta ei vahvisteta 24 tunnin kuluessa, tietonne poistetaan automaattisesti.

c. Uutiskirjeen tilauksen voi perua milloin tahansa. Tilauksen päättäminen tapahtuu klikkaamalla uutiskirjeestä löytyvää linkkiä.

 

5. Sosiaalisen median liitännäiset


a. Käytämme tällä hetkellä seuraavien sosiaalisten medioiden liitännäisiä: Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube (Google).  Käytämme niin kutsuttua kaksoinapsautustoimintoa, mikä tarkoittaa, että vieraillessa verkkosivuillamme henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta liitännäisten tarjoajille. Aktivoimalla sosiaalisen median syötteen toimitetaan henkilötietoja kyseisen liitännäisen tarjoajalle, joka tallentaa tiedot (pohjoisamerikkalaiset palveluntarjoajat tallentavat tiedot Yhdysvaltoihin). Käytämme liitännäisiä lisätäksemme sisältömme kiinnostavuutta käyttäjiemme kannalta. Oikeusperuste liitännäisten käytölle on tietosuoja-asetuksen artikla 6 mom. 1 kohta e yhdessä Saksan liittovaltion tietosuojalain (BDSG) 3 §:n kanssa.

b. Pyydämme kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että sosiaalinen media tallentaa käyttäjiensä tietoja (esim. henkilökohtaisia tietoja ja IP-osoitteen) tietojenkäyttöperiaatteidensa mukaisesti ja käyttää niitä kaupallisiin tarkoituksiin. Näin on myös silloin, kun aktivoitte tällä verkkosivulla olevia sosiaalisen median syötteitä klikkaamalla. Tietojen käsittelystä sosiaalisessa mediassa löytyy lisätietoja seuraavien linkkien kautta: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube (Google).

c. Ulkoministeriö ei pysty vaikuttamaan tietojen keräämiseen tai jatkokäyttöön sosiaalisessa mediassa. Emme voi tietää, miten laajasti, missä paikassa ja miten kauan tietoja tallennetaan, missä määrin verkostot pitävät kiinni velvoitteesta tuhota tiedot, miten tietoja tulkitaan ja mihin niitä yhdistetään tai kenelle niitä luovutetaan.

d. Pyydämme harkitsemaan, mitä henkilökohtaisia tietoja jaatte sosiaalisiin verkostoihin sivujemme kautta. Jos ette halua, että henkilötietojanne päätyy sosiaaliseen mediaan sivujemme kautta lähettämänne viestin välityksellä, voitte ottaa meihin yhteyttä muuta kautta, esimerkiksi tämän verkkosivuston yhteydenottolomakkeella.

 

6.    Käyttäjän oikeudet


a.  Henkilötietojen käsittelyssä teillä on seuraavia oikeuksia:
•    Oikeus saada pääsy tietoihin, tietosuoja-asetuksen 15 artikla
•    Oikeus tietojen oikaisemiseen, tietosuoja-asetuksen 16 artikla
•    Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”), tietosuoja-asetuksen 17 artikla
•    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, tietosuoja-asetuksen 18 artikla
•    Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, tietosuoja-asetus 21 artikla
•    Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, tietosuoja-asetuksen 20 artikla

b.    Mikäli henkilötietojenne käsittely tapahtuu suostumuksellanne, on Teillä mahdollisuus peruuttaa suostumuksenne milloin vain. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (tietosuoja-asetuksen 7. artiklan 3. kohta).

c.    Teillä on lisäksi oikeus tehdä kauttamme valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojenne käsittelystä (tietosuoja-asetus 77. artikla).

Tietoja ulkoministeriön tietosuojavaltuutetusta saksaksi:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/datenschutz

sivun alkuun