Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tietosuoja

 Henkilötietojen keräämistä ja käyttöä koskevat periaatteet

Saksan ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot suhtautuvat henkilötietojenne suojaamiseen vakavasti. Alla kerrotaan, mitä tietoja tällä verkkosivustolla kerätään, missä vaiheessa tiedot kerätään ja mihin niitä käytetään. Verkkosivuston kehittäminen voi jatkossa vaatia muutoksia näihin tietosuojaperiaatteisiin. Sen takia on suositeltavaa lukea alla olevat ohjeet aika ajoin uudelleen.

1. Jäljittäminen / tietojen kirjaaminen

Aina, kun käyttäjä tulee tälle verkkosivustolle tai avaa tiedoston, tieto tapahtumasta tallentuu väliaikaisesti lokitiedostoon käsiteltäväksi.
Käyttöanalyyseissä käytettävä jäljitystyökalu on konfiguroitu niin, että käyttäjän henkilötietoja ei kerätä.
Lisäksi käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan niin, ettei käyttäjää voi jäljittää. Se tapahtuu nollaamalla IP-osoitteen viimeinen oktetti.
Jäljitystyökalua käytetään omilla palvelimilla turvallisessa BSI-sertifioidussa verkkoympäristössä Saksassa niin, etteivät jäljitystiedot pääse turvallisen ympäristön ulkopuolelle.
Lisäksi voitte määrittää selainasetuksenne niin, että käyntinne verkkosivulla ei rekisteröidy lainkaan eikä sitä analysoida (do not track -asetus). Verkkosivu saa selainmuuttujan kautta tiedon, haluaako vierailija olla jäljitettävissä vai ei.

JavaScript-seuranta kerää seuraavat tiedot:

 • Pyyntö (avattavan tiedoston tiedostonimi), pyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • Selaintyyppi/-versio (esim. Internet Explorer 11)
 • Selaimen kieliversio (esim. saksa)
 • Käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10)
 • Laitetyyppi, laitemalli, laitemerkki
 • Näyttötyyppi
 • Käytetyt liitännäiset (esim. Flash, Java)
 • Viittaava URL (edellinen sivu, jolla vierailtu)
 • Anonymisoitu IP-osoite
 • Maa, alue ja kaupunki, josta pyyntö lähetettiin
 • Lataukset
 • Klikkaukset
 • Lähetettyjen lomakkeiden määrä (riippuu kohdemäärityksistä)

2. Evästeiden käyttö

Yksittäisiä sivuja avattaessa käytetään navigoinnin helpottamiseksi niin sanottuja väliaikaisia evästeitä (Session Cookies). Ne eivät käytä henkilötietoja ja ne poistuvat istunnon päätyttyä. Emme käytä Java-sovelmien tai ActiveX-komponenttien kaltaisia tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjien selauskäyttäytymisen seuraamisen.

3. Vapaaehtoisesti annettujen tietojen käyttö

Käytämme posti- ja sähköpostiosoitteita, jotka annatte meille tiedustelujen tai tiedotusmateriaalitilausten yhteydessä, ainoastaan kirjeenvaihtoon kanssanne tai tilatun materiaalin lähettämiseen. Jos näiden verkkosivujen lomakkeissa kysytään henkilötietoja (sähköpostiosoitteita, nimiä, osoitteita), käyttäjän katsotaan aina antavan tiedot vapaaehtoisesti. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjän luvalla ja niin, että käyttäjä on asiasta tietoinen. Tallennamme tiedot korkeasti varmennetuille palvelimille Saksassa. Pääsy niille on ainoastaan harvoilla siihen oikeutetuilla henkilöillä, joiden vastuulla on palvelinten tekninen, kaupallinen tai toimituksellinen tuki.

4. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietoja, jotka kirjautuvat tätä verkkosivua käytettäessä tai jotka käyttäjä antaa vapaaehtoisesti, luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan, mikäli ulkoministeriöllä on lakiin tai tuomioistuimen päätökseen perustuva velvoite luovuttaa niitä tai jos luovuttaminen on välttämätöntä kanteen tai syytteen nostamista varten ulkoministeriön internetinfrastruktuurin jouduttua hyökkäyksen kohteeksi.
Julkaisutilausten yhteydessä toimitamme tilaajan osoitetiedot julkaisujen lähettäjälle.
Tietoja ei luovuteta muihin ei-kaupallisiin eikä kaupallisiin tarkoituksiin eikä etenkään mainostarkoituksiin.

5. Alaikäisten suojelu

Alle 18-vuotiaiden ei tulisi toimittaa meille henkilötietojaan ilman vanhempien tai huoltajien suostumusta.

6. Linkit kolmansien osapuolten sivustoille

Verkkosivuillamme on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Emme voi vaikuttaa siihen, miten näiden sivustojen ylläpitäjät huolehtivat tietosuoja-asioista.

7. Tietosuojaperiaatteet sosiaalisessa mediassa

Ulkoministeriö suhtautuu sosiaalisen median tietosuojaa koskevaan keskusteluun erittäin vakavasti ja pyytää harkitsemaan huolellisesti, mitä henkilötietoja syötätte sosiaaliseen mediaan sivustomme kautta.
Pyydämme kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että sosiaalinen media tallentaa käyttäjiensä tietoja (esim. henkilökohtaisia tietoja ja IP-osoitteen) tietojenkäyttöperiaatteidensa mukaisesti ja käyttää niitä kaupallisiin tarkoituksiin. Näin on myös silloin, kun aktivoitte tällä verkkosivulla olevia sosiaalisen median syötteitä klikkaamalla. Tietojen käsittelystä sosiaalisessa mediassa löytyy lisätietoja seuraavien linkkien kautta: Facebook, Twitter, Youtube (Google).
Ulkoministeriö ei pysty vaikuttamaan tietojen keräämiseen tai jatkokäyttöön sosiaalisessa mediassa. Emme voi tietää, miten laajasti, missä paikassa ja miten kauan tietoja tallennetaan, missä määrin verkostot pitävät kiinni velvoitteesta tuhota tiedot, miten tietoja tulkitaan ja mihin niitä yhdistetään tai kenelle niitä luovutetaan.
Jos ette halua, että henkilötietojanne päätyy sosiaaliseen mediaan sivujemme kautta lähettämänne viestin välityksellä, voitte ottaa meihin yhteyttä muuta kautta, esimerkiksi tämän verkkosivuston yhteydenottolomakkeella.

8. Käyttäjän oikeudet

Teillä on koska tahansa oikeus saada maksutta tieto siitä, mitä henkilötietojanne olemme tallentaneet. Teillä on myös oikeus korjata virheellisiä tietoja. Voitte myös koska tahansa peruuttaa antamanne luvan käyttää henkilötietoja. Lisäksi voitte kieltää henkilötietojenne käytön. Peruuttamisen ja kiellon voi tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti. Henkilötietojen tallentamisluvan päätyttyä teillä on oikeus pyytää tuhoamaan tiedot.

Tietoja ulkoministeriön tietosuojavaltuutetusta saksaksi:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/datenschutz

 

sivun alkuun