Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Korruption ehkäisy

Hand giving a Stack of Euro Bills

Hand giving a Stack of Euro Bills || Modellfreigabe vorhanden, © Zoonar.com/Marco Martins

08.03.2018 - Artikkelit

Toimiva julkinen hallinto edellyttää, että virkamiehet hoitavat virkaansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja henkilökohtaisia etuuksia tavoittelematta. Saksan ulkoministeriön osalta korruption torjuntaan liittyvistä tehtävistä on säädetty 30. heinäkuuta 2004 hyväksytyssä asetuksessa korruption ehkäisystä liittovaltion hallinnossa. Asetuksen on tarkoitus tarjota kaikille valtionhallinnossa työskenteleville selkeä ja yksinkertainen ohjenuora nuhteettoman, reilun ja läpinäkyvän toiminnan pohjaksi. Eettiset periaatteet ja korruption vastainen asenne pyritään juuruttamaan syvälle julkisen hallinnon työntekijöiden tietoisuuuteen. Keskeistä ulkoasiainministeriön korruption vastaisessa työssä on saada työntekijät tiedostamaan asian merkitys, suojautua mahdollisilta korruptioriskeiltä ja noudattaa korkeita eettis-oikeudellisia standardeja kaikissa hallintotoimissa.

Palkkiot, henkilökohtaiset lahjat ja muut etuudet

Periaate on selkeä: lahjojen vastaanottaminen on kielletty.Julkisen sektorin osalta aiheesta on selvät säännöt Saksan virkamieslain (BBG) 71 § 1 momentissa ja julkishallinnon virka-ehtosopimuksen (TVÖD) 3 § 2 momentissa. Näiden mukaan työntekijät eivät saa vastaanottaa virantoimitukseensa liittyviä palkkioita, lahjoja tai muita etuuksia ilman viraston suostumusta.

sivun alkuun