Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tietoa verkkopalvelusta

Käyttöseloste


1. Käyttöehtojen hyväksyminen  / Verkkosivujen tarjoaminen

Käyttämällä verkkosivuja käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä seuraavat käyttöehdot.
Sivuston tarjoaminen ei takaa, että sivusto olisi saatavilla myös tulevaisuudessa. Julkaisija voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa, muokata, lyhentää, täydentää ja/tai poistaa sisältöjä tai poistaa verkkosivut käytöstä. Verkkosivujen käyttöön sovelletaan Saksan lainsäädäntöä.


2. Vastuuvapauslauseke

Verkkosivujen käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Julkaisija ei vastaa verkkosivujen käytöstä tai sen yhteydessä aiheutuneista vahingoista, pois lukien vahingot, jotka ovat syntyneet julkaisijan tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden seurauksena.


3. Tekijänoikeudet

Näiden verkkosivujen sisältö, erityisesti tekstit, kuvamateriaali ja kaikki multimediaelementit ja -sisällöt ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki oikeudet verkkosivujen sisältöön pidätetään.


4. Verkkosivujen sisällön tarkastaminen


a)    Omat sisällöt
Vaikka verkkosivujen sisältö on tarkastettu huolellisesti, ei virheiden mahdollisuutta voi silti sulkea täysin pois. Emme siksi vastaa sisältöjen täydellisyydestä, oikeudellisuudesta tai ajankohtaisuudesta. Sivustolla esiintyvät oikeudelliset ohjeet, suositukset tai tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia – emme tarjoa oikeudellista neuvontaa.

Sikäli kuin sisällössä viitataan säädöksiin, virallisiin ohjeisiin, suosituksiin tai ilmoituksiin, se on laadittu parhaan ymmärryksen mukaan ja mahdollisimman tarkkaa huolellisuutta noudattaen. Epäselvissä tapauksissa pätee ainoastaan säännöksen ajantasainen sanamuoto sellaisena kuin se on asiaankuuluvassa virallisessa julkaisussa.


b)    Muiden tarjoamat sisällöt
Julkaisijan vastuualueeseen kuulumattomien sisältöjen linkittäminen on tehty parhaan ymmärryksen mukaan sekä mahdollisimman suurta huolellisuutta noudattaen. Linkittämisen ajankohtana ei havaittu laittomia sisältöjä. Julkaisija ei omista linkitettyjä sisältöjä eikä vaadi näiden sisältöjen omistusoikeutta itselleen. Julkaisija ei vastaa linkitettyjen sisältöjen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä julkaisija voi vaikuttaa linkitettyjen sisältöjen nykyiseen tai tulevaan muotoon. Ainoastaan linkitettyjen sisältöjen tarjoaja vastaa sisältöjen lainvastaisuudesta, virheellisyydestä tai epätäydellisyydestä. Edellä mainittu pätee myös kolmansien osapuolien tarjoamiin sisältöihin, joita on integroitu teknisesti verkkosivuille ja jotka on sellaisiksi merkitty.


c)    Virheilmoitukset
Mikäli verkkosivujen sisällöstä tai linkeistä muiden tarjoajien sisältöihin löytyy reklamoitavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä verkkotoimitukseemme. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli tarjoamassamme sisällössä on virheitä, vanhentunutta tietoa tai puutteita tai jos sisältö on vaikeasti ymmärrettävää. Pyydämme käyttämään tähän tarkoitukseen yhteydenottolomaketta.


5. Tietosuoja

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö tapahtuvat tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

sivun alkuun