Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Asiakirjan laillistaminen ja rekisteriotteet

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

21.06.2023 - Artikkelit

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen


Allekirjoituksen oikeaksi todistamista tarvitaan valtakirjaa tai rikosrekisteriotehakemusta koskevissa asioissa. Suurlähetystön konsulivirkailija voi vahvistaa jälkikäteen asiankirjan allekirjoituksen oikeaksi. Vaihtoehtoisesti allekirjoitus voidaan todistaa siten, että asiakirja allekirjoitetaan suurlähetystössä konsulivirkailijan läsnä ollessa

Valtakirjan vahvistamista
koskevissa asioissa allekirjoitus on todistettava oikeaksi, jotta asiakirja on lainvoimainen.

Rikosrekisteriote
haetaan Saksan oikeusasiain viranomaiselta työlupaa koskevissa asioissa silloin, kun asuinpaikka on muu kuin Saksa. Lisätietoja saksaksi ja hakemuslomake löytyvät Saksan oikeusministeriön (Bundesamts für Justiz) verkkosivuilta. 

Poikkeus: Pankkitilin avaaminen ja lainat
Pankkitilin avaamista, lainan tai luoton ottamista koskevissa asioissa konsulivirkailija ei ole Saksan rahanpesua koskevan lakimuutoksen myötä enää oikeutettu todistamaan allekirjoitusta.  Lakimuutoksen myötä konsulivirkailija ei voi suorittaa raha-asioihin edellyttävää henkilöllisyyden selvittämistä.

Raha-asioihin liittyvissä henkillöllisyyden selvittämistä tai asiakirjojen laillistamista koskevissa asioissa voi kääntyä saksalais-suomalaisen kauppakamarin oikeusapupalveluiden puoleen. Sovittehan tapaamisajan kauppakamarin kanssa etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Henkilöllisyyden todistaminen voidaan suorittaa seuraavasti:

  • Pankin omassa tunnistautumispalvelussa
  • Euroopan unionin jäsenmaissa asianajajat, notaaarit ja pankit voivat suorittaa henkilöllisyyden selvittämisen. 

Poikkeus: Kaupparekisteri-ilmoitus (esim. Ilmoitus toimitusjohtajasta)
Saksan lakien (Bundeszentralgesetz-lain 53 §, 2 momentin ja osakeyhtiölain 8 §, 3 momentin) mukaan toimitusjohtajan ilmoituksesta kaupparekisteriin on ilmoitettavalle henkilölle annettava tieto toimitusjohtajaa koskevasta rajattamattomasta tiedonantovelvollisuudesta tuomioistuimelle. Tiedoksiannon tulee olla Saksan notaarin vahvistama, ja vahvituksesta tulee käydä selkeästi ilmi, kuka tiedoksiannon on tehnyt. 
Lue lisää perintöä koskevista asioista. 
Lisätietoja ja konsultointia kaupparekisteriä koskevista asioista saa ottamalla yhteyttä suurlähetystöön täyttämällä lomakkeen.

Tarvittavat liitteet

  • Voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilöllisyystodistus ja allekirjoitettava asiakirja
  • Allekirjoitettuun asiakirjaan vaadittava valtakirja
  • Todistus Saksan notaarin vahvistuksesta toimitusjohtajan ilmoitusmerkinnästä kaupparekisteriin 

Valokopion vahvistaminen

Jotta asiakirjasta otettu valokopio voidaan vahvistaa, siitä on esitettävä suurlähetystössä myös alkuperäinen versio.

Maksut ja kulut

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 56,00 €. Valokopion varmentaminen 25,00 €/asiakirja. Maksuvälineinä käyvät käteinen ja maksukortti (Visa, Mastercard). Rikosrekisterihakemuksen varmentaminen 34,00 €.

Ajanvaraus

Allekirjoitus ja valokopiot voidaan vahvistaa suurlähetystössä tai Saksan liittotasavallan kunniakonsulissa. Kunniakonsuliin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.
Ajan suurlähetystöön voi varata tässä.


sivun alkuun