Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Koulut ─ tulevaisuuden tekijät (PASCH)

Saksan kielidiplomi (DSD)

Die Hände eines jungen Mädchens halten das ihr verliehene Deutsche Sprachdiplom, aufgenommen am 19.05.2017 in Warschau (Polen) an der Willy-Brandt-Schule. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit, © dpa

06.04.2018 - Artikkelit

Saksan ulkoministeriö käynnisti helmikuussa 2008 niin sanotun PASCH-hankkeen, jonka mottona on "Koulut – tulevaisuuden tekijät". PASCH on lyhenne saksan kielen sanasta "Partnerschule" eli kumppanuuskoulu. Ajatuksena oli luoda maailmanlaajuinen verkosto sellaisten koulujen välille, joilla on erityinen suhde Saksaan. Nyttemmin kumppanuuskoulujen verkostossa on mukana jo 1 800 koulua. Hankkeella pyritään herättämään nuorissa kiinnostusta tämän päivän Saksaa ja saksan kieltä kohtaan. Suomessa PASCH-kumppanuuskouluja on 22.

Kumppanuuskouluja on kolmenlaisia:

DAS-koulut: ulkomailla toimivat saksalaiset koulut (vastuullinen viranomainen Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto ZfA)

DSD-koulut: ulkomaiset koulut, joissa voi suorittaa saksan kielidiplomin (DSD), jonka kakkostason kielikoe (DSD II) kelpaa todistukseksi saksalaisten yliopistojen edellyttämästä saksan kielen taidosta

FIT-koulut: ulkomaiset koulut, joissa erityisesti panostetaan saksan kielen opetuksen kehittämiseen (Goethe-Institut)

Lisää tietoa PASCH-hankkeesta löytyy osoitteesta http://www.pasch-net.de/

Juhlimme 4.5.2018 PASCH-kumppanuuskoulujen verkoston kymmenvuotista taivalta. Tärkeä osa juhlapäivän ohjelmaa oli "Talouselämä kohtaa nuoria kykyjä". Kaikki osallistuvat yritykset saivat mahdollisuuden esitellä tarjoamiaan työ- ja koulutusmahdollisuuksia pikatreffeillä koululaisten muodostamien pienryhmien kanssa. Yritykset saivat näin suoran kontaktin suomalaisiin koululaisiin, joilla on hyvä saksan kielen taito.

Kutsuimme jokaisesta yhden opettajan ja enintään neljä oppilasta Helsinkiin osallistumaan jatkokoulutukseen, työpajoihin ja ajatusten ja kokemusten vaihtoon. Tilaisuuden isäntinä toimivat Saksan liittotasavallan suurlähettiläs, Saksan ulkomaankoulujen keskusviraston aineneuvoja, Goethe-Institut, Helsingin Saksalainen koulu ja tapahtumaan osallistuvat yritykset.

sivun alkuun