Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Perintöasiat

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

01.12.2017 - Artikkelit

Perinnöstä luopuminen


Jos perillinen ei halua ottaa vastaan perintöä ja kaikkia siihen kuuluvia oikeuksia ja velvoitteita, tulee hänen Saksan lain mukaan ilmoittaa asianomaiselle perintöasiain tuomioistuimelle määräaikaan mennessä perinnöstä luopumisesta. Tähän on syytä kiinnittää huomiota erityisesti silloin, kun kuolinpesä on ylivelkaantunut.


Muoto
Perinnöstä luopuminen tapahtuu saksan kielellä erillisellä asianomaiselle saksalaiselle perintöasiain
tuomioistuimelle tehtävällä ilmoituksella. Jos ilmoitusta ei tehdä suoraan tuomioistuimelle Saksassa, on se todistutettava virallisesti oikeaksi.
Mikäli perillinen ei asu Saksassa, perinnöstä luopuvan henkilön allekirjoitus voidaan todistaa oikeaksi Saksan suurlähetystössä tai Saksan kunniakonsulin toimistossa. Jos allekirjoituksen todistaa oikeaksi jokin suomalainen instituutio, on siihen lisäksi haettava maistraatista ns. apostille-leima (www.maistraatti.fi).
Suurlähetystössä tapahtuvaa allekirjoituksen oikeaksi todistamista varten Teidän tulee varata puhelimitse aika (ks. puhelinnumero kotisivultamme) ja asioidessanne suurlähetystössä Teidän tulee todistaa henkilöllisyytenne voimassa olevalla passilla tai henkilötodistuksella.


Asiakirjat
Perinnöstä luopumista varten on esitettävä muutamia asiakirjoja. Henkilöllisyyspaperien lisäksi Teillä tulee olla mukana perintöasiain tuomioistuimen kirje tai perinnönjättäjän kuolintodistus. Mikäli Teillä on alaikäisiä lapsia ja haluatte luopua perinnöstä myös heidän puolestaan, tulee Teidän esittää lasten syntymätodistukset sekä todistus huoltajuudesta (tavallisesti lapsen/lasten vanhemmat ovat huoltajia). Toisen mahdollisen huoltajan tulee antaa suostumuksensa perinnöstä luopumiseen. Tuokaa mukananne myös esitäytetty perinnöstä luopumisilmoitus allekirjoituksen oikeaksi todistamista varten. Siitä perittävä maksu on 20 €. Luopumisilmoituslomake löytyy Erbausschlagungserklärung PDF / 90 KB .


Määräaika
Perinnöstä luopumisen määräaika on BGB:n 1944 pykälän mukaan pääsääntöisesti kuusi viikkoa siitä hetkestä alkaen, kun perillinen on saanut tiedon perinnöstä ja perinnöstä luopumiseen johtavasta syystä.
Perinnöstä luopumisen määräaika on kuusi kuukautta, jos perittävä asui viimeksi yksinomaan muualla kuin Saksassa tai jos perillinen asui määräajan alkaessa muualla kuin Saksassa.
Perinnöstä luopumisilmoituksen tulee olla perintöasiain tuomioistuimessa perillä ennen määräajan
päättymistä. Pyydämme huomioimaan, että perinnöstä luopuja vastaa itse ilmoituksen saapumisesta
perintöasiaintuomioistuimeen ajoissa.


sivun alkuun