Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Perintö

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

01.12.2017 - Artikkelit

Yleistä
Perillinen tai perilliset tulee todistaa perintötodistuksella, jonka Saksan toimivaltainen jäämistöoikeus toimittaa. Todistuksen saamiseksi perillisen tai perillisten on tehtävä hakemus. Saksan Helsingin-suurlähetystön puoleen voi kääntyä, kun vainaja on nimennyt perilliseksi Saksan kansalaisen, perintö on Saksassa tai vainaja oli Saksan kansalainen. Usein suomalainen ja eurooppalainen perintötodistus hyväksytään myös Saksassa. Erikoistapauksissa, kuten ylivelkaantuneessa kuolinpesässä, kannattaa harkita perinnöstä luopumista. 

Perinnöstä luopuminen
Saksan lain mukaan perinnöstä voi luopua kuuden (6) viikon sisällä siitä hetkestä, kun perillinen on saanut tiedon perinnöstä. Saksan ulkopuolella asuessa määräaika on kuusi (6) kuukautta. Luopumisilmoitus on oltava virallisesti vahvistetussa muodossa. Alaikäisen lapsen ollessa perillinen vanhemmat tekevät ilmoituksen perinnöstä luopumisesta. Perinnöstä luopumisilmoituksen voi jättää Saksan Helsingin-suurlähetystöön tai Saksan kunniakonsuliin. Suurlähetystössä tai kunniakonsulissa on käytävä henkilökohtaisesti. Kunniakonsuliin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Suulähetystöön voi varata ajan täältä.

Perinnöstä luopumisilmoitus 

Tarvittavat liitteet

  • Voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilöllisyystodistus
  • Asuinpaikkatodistus
  • Saksan jäämistötuomioistuimen kanssa käyty kirjeenvaihto, jos saatavilla ja/tai
  • Kopio kuolintodistuksesta, jos saatavilla

Kulut ja maksut 
Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 56,00 €. Maksuvälineiksi käyvät käteinen ja maksukortti (Visa, Mastercard).

Huom: Yllä oleva lomakepohja on malli, joka täytyy muokata aina tapauskohtaiseksi. Lomake ei ole välttämättä tyhjentävä ja jokaiseen tapaukseen soveltuva. Epäselvissä perintöä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä perintö- ja testamenttioikeuteen erikoistuneeseen asianajajaan tai Saksan toimivaltaiseen jäämistötuomioistuimeen.

Perintötodistushakemus 
Jotta perintö voidaan jakaa, Saksan jäämistötuomioistuin tulee antaa perintötodistus. Perintötodistus haetaan hakemuksella, ja perintötodistushakemusta varten perillisen tulee täyttää lomake. Linkki lomakepohjaan löytyy alta. Lisäksi hakemukseen tarvitaan kopio elossaolotodistuksesta, vainajan testamentista ja muista tarvittavista liitteistä. Täytetyn lomakkeen ja liitteiden perusteella suurlähetystö luonnostelee lopullisen perintötodistushakemuksen, josta neuvotellaan hakijan kanssa suurlähetystössä sovitussa tapaamisessa. Suurlähetystö ottaa yhteyttä hakijaan, kun hakemusluonnos on valmis. Hakemusluonnoksessa kuluu tavallisesti useampi viikko.

Kulut ja maksut 
Perintötodistus 391,00 €. Maksuvälineinä käyvät käteinen ja maksukortti (Visa, Mastercard). Mahdolliset tulkkauspalvelut eivät sisälly hintaan. 

Perintötodituksen saatua se liitetään vahvistettuihin asiakirjakopioihin ja muihin henkilökohtaisiin liitteisiin. Tämän jälkeen hakija toimittaa perintötodistushakemuksen liitteineen Saksaan. Otathan huomioon, että Saksan jäämistötuomioistuimet edellyttävät usein asiakirjoista saksankieliset käännökset, vaikka suurlähetystössä käännöksiä ei välttämättä tarvita. Jäämistötuomioistuin veloittaa palvelustaan oman hintansa. 
Lomakepohja

Tietoa Euroopan unionin perintöoikeusasetuksesta 
Euroopan unionin perintöoikeusasetusta (EU N:o 650/2012) sovelletaan 17.8.2015 lähtien. Asetuksella säännellään, minkä valtion perintöoikeutta sovelletaan kansainvälisissä perintötapauksissa. 
Tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet Euroopan unionin jäsenmaissa (poikkeuksena Irlanti ja Tanska) arvioivat Euroopan unionin perintöoikeusasetuksen mukaisesti, minkä valtion kansallista lakia sovelletaan, kun tapauksella on liittymiä ulkomaille. 
Saksan siviililain johdantolain 25 artiklaa (Art. 25 EGBGB) sovellettiin 17.8.2015 saakka ja sen mukaan tuli soveltaa sen valtion lakia, jonka kansalainen vainaja oli; jos vainaja oli Saksan kansalainen, sovellettiin Saksan perintölainsäädäntöä. Tämä muuttui Euroopan unionin perintöoikeusasetuksen myötä. 
Asetuksen voimaanastumisen myötä sovelletaan sen valtion lakia, jossa vainaja oli virallisesti kirjoilla kuolinhetkellään (21 artikla, EU N:o 650/2012). 
Hakijan tulee ottaa huomioon, että eri valtioiden lainsäädännölliset perintötoimet voivat poiketa merkittävästi Saksan sääntelystä. 
Lisätietoja saksaksi


sivun alkuun