Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Passiasiat

Reisepass

Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, © dpa

05.01.2021 - Artikkelit

Yleistä

Passin hakeminen edellyttää passinhakijan henkilökohtaista käyntiä suurlähetystössä. Myös alaikäisten passinhakijoiden tulee tehdä passihakemuksensa henkilökohtaisella käynnillä huoltajan/huoltajien kanssa. Mikäli toinen huoltajista ei ole paikalla, on esitettävä hänen kirjallinen virallisesti oikeaksi todistettu suostumuksensa passin hakemiseen sekä hänen henkilötodistuksensa (tai sen oikeaksi todistettu kopio).

Suurlähetystön passiyksikön aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00. Asiointia varten on varattava aika etukäteen.

Saksan Helsingin-suurlähetystön toimivaltaan kuuluu passien myöntäminen saksalaisille, jotka asuvat Suomessa. Jos passia hakee saksalainen, joka asuu vain väliaikaisesti Suomessa tai joka ei ole poistanut itseään asukasrekisteritiedoista Saksassa, suurlähetystön on haettava hakijan asuinpaikan passiviranomaisen valtuutus ennen kuin passi voidaan myöntää.

Tarvittavat asiakirjat

Passia hakiessanne tuokaa mukananne seuraavat asiakirjat (alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina kopioina): 

 • huolellisesti ja kokonaan täytetty hakulomake
 • kaksi biometristä valokuvaa;
 • aiempi Saksan passinne tai henkilökorttinne;
 • saksalainen syntymätodistus (Geburts- oder Abstammungsurkunde).
  Jos henkilö on syntynyt Suomessa: synnytyssairaalan antama syntymätodistus sekä virkatodistus, josta käyvät ilmi hakijan kansalaisuus ja vanhemmat
 • Maistraatin antama tuore (= ei yli 6 kuukautta vanha) virkatodistus, josta ilmenee se osoite Suomessa, jossa henkilö on kirjoilla, sekä hakijan kansalaisuus/kansalaisuudet.
 • mikäli asuinpaikkanne on aiemmin ollut Saksassa: Saksan asukasrekisteriviranomaisen (Einwohnermeldeamt) antama todistus asukasrekisteristä poistamisesta (Abmeldebescheinigung)
 • vihkimistodistus (mikäli olette tai olette ollut naimisissa)
 • mikäli sukunimenne on muuttunut avioliiton solmimisen kautta: vihkimistodistus, josta käy ilmi ennen ja jälkeen avioliiton solmimisen käyttämänne nimet (Suomessa: vihkimisilmoitus)
 • mahdollinen avioerotuomio
 • muun kansalaisuuden saamista koskeva asiakirja ja muun valtion antama matkustusasiakirja tai henkilötodistus, mikäli sellaisia on
 • jos olette kadottanut edellisen passinne/henkilökorttinne: Suomen poliisille tehty katoamisilmoitus, muu pätevä todistus henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta (kuvallinen henkilökortti).

   

Yksittäistapauksissa voi olla tarpeen esittää muitakin asiakirjoja (mahdollisesti todistus nimen käytöstä, kansalaisuustodistus, kansalaistamistodistus, todistus tohtorin arvon tai taiteilijanimen jne. käyttämisestä)

Alaikäiset (alle 18 vuotta) esittävät (ainakin hakiessaan passia ensimmäistä kertaa) edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi seuraavat asiakirjat (alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina kopioina):

 • vanhempien voimassa olevat passit/henkilökortit
 • vanhempien syntymätodistukset
 • vanhempien mahdolliset kansalaisuustodistukset tai kansalaistamistodistukset
 • jos vanhemmat ovat keskenään naimisissa: ote perhekirjasta tai vihkimistodistus, josta käy ilmi nimen käyttö ennen ja jälkeen avioliiton solmimisen
 • jos vanhemmat eivät olleet lapsen syntyessä naimissa keskenään: isyydentunnustus ja mahdolliset lapsen huoltoa koskevat ilmoitukset
 • mahdollinen todistus lapsen huoltosopimukseen perustuvasta yksinhuoltajuudesta, oikeuden päätös vanhempien avioerosta tai kuolleen vanhemman kuolintodistus.

   

  Huomautus: Mikäli vanhemmilla, joilla on lapsen huoltajuus, ei ole yhteistä sukunimeä (koska he avioliiton solmiessaan eivät ole ilmoittaneet yhteisen sukunimen käyttöönotosta tai he eivät ole keskenään naimisissa), on lapselle ensin määrättävä sukunimi. Passin hakemisen yhteydessä tulee tehdä ilmoitus lapsella käytettävästä nimestä, joka tulee voimaan vasta, kun ilmoitus saapuu asianomaiselle henkikirjoitusviranomaiselle Saksaan. Tällöin kaikki edellä mainitut asiakirjat on esitettävä saksankielisinä tai auktorisoidun kääntäjän laatimina saksankielisinä käännöksinä.

Maksut ja kulut

Maksut on suoritettava hakemusta tehtäessä. Maksuvälineenä käyvät sekä käteinen että luottokortit (Visa, Mastercard – ei pankkikortit ilman luottotoimintoa).


Maksu hakijan kuuluessa suurlähetystön vastuualueeseen
Maksu jos Hakija ei kuulu suurlähetystön vastuualueeseen
Yli 24-vuotiaan hakijan passi (voimassaolo 10 vuotta)
81,00€
141,00€
Alle 24-vuotiaan hakijan passi (voimassaolo 6 vuotta)
58,50€
96,00€
Pikakäsittelylisä
32,00€
32,00€
Sivulisä (48 sivua 32 sijasta)
22,00€
22,00€
Väliaikainen passi (voimassa enint. 1 vuoden)
39,00€
65,00€
Lasten passi (voimassa enint. 1 vuoden)
26,00€
39,00€
Matkustustodistus, joka oikeuttaa ainoastaan Saksaan matkustamiseen (voimassa enint. 1 kuukauden)
21,00€
-

Yksittäistapauksissa voi syntyä muita kustannuksia (esim. puhelinkuluja haettaessa valtuutusta Saksasta). Jos asutte pääkaupunkiseudun ulkopuolella, voitte pyytää lähettämään passin kirjattuna kirjeenä omaan osoitteeseenne. Veloitamme tästä posti- ja kirjauskuluina 10 € passia haettaessa.

Maksuvälineiksi kelpaavat ainoastaan käteinen ja luottokortti (ei Visa Electron).  

Muuta tärkeää

Pyydämme huomioimaan, että passihakemus voidaan käsitellä vain, jos hakija esittää kaikki vaadittavat asiakirjat ja maksut on maksettu. Biometristen passien (”ePass”) keskimääräinen käsittelyaika kestää 6–8 viikkoa, koska ne valmistetaan Saksassa. Asiakirjat voidaan pyydettäessä valmistaa myös pikamenettelyssä lisämaksua (32 €) vastaan. Tällöin käsittelyaika lyhenee keskimäärin 3–4 viikkoon. Ottakaa myös huomioon, että käsittelyaika voi olla yksittäistapauksissa pidempi, jos tarvitaan lisätodistuksia (esim. ilmoitus nimen käytöstä).

Väliaikainen passi

Kiireellisissä tapauksissa voidaan myöntää väliaikainen passi. Sitä varten on todistettava, että passi tarvitaan viipymättä ja ettei voida odottaa pikapassin käsittelyaikaa.

Väliaikainen passi on voimassa enintään 1 vuoden.

Pyydämme huomioimaan, että kaikki valtiot eivät hyväksy väliaikaisia passeja pätevinä matkustusasiakirjoina ja että tällöin tarvitsette mahdollisesti viisumin (esim. USA:han). Otattehan tästä selvää ennen matkaa matkustusmaanne asianomaisesta suurlähetystöstä.

Lasten passi

Suurlähetystö voi myöntää lyhyessä ajassa myös lasten passeja. Niitä myönnetään ainoastaan alle 12-vuotiaille lapsille ja ne ovat voimassa enintään 6 vuotta ja korkeintaan siihen asti, kun lapsi täyttää 12 vuotta. Pyydämme huomioimaan, että kaikki valtiot eivät hyväksy lasten passeja maahantuloasiakirjoina ja että joissakin maissa on lisäksi viisumipakko (esim. USA).

Lapsen merkitseminen vanhemman passiin ei ole ollut 1.1.2007 lähtien enää sallittua. Olemassa olevat merkinnät lapsista vanhempien passissa ovat olleet 26. kesäkuuta 2012 lähtien pätemättömiä. Näin ollen myös lapset tarvitsevat aina omat passit.

Passin hakeminen Saksan kunniakonsulilta Oulussa

Passin (myös sormenjäljillä varustetun biometrisen passin) hakeminen on mahdollista vain Saksan Oulussa toimivan kunniakonsulin luona. Oulussa tapahtuvaa passin hakemista varten tulee varata aika numerosta (020) 76244.

Passia ei voi hakea muilta Suomessa olevilta Saksan kunniakonsuleilta. 


Muuta

Asuinpaikkamuutokset tehdään maksutta hakijan esittäessä vahvistuksen siitä, että hänet on poistettu asukasrekisteristä hänen viimeisellä asuinpaikallaan Saksassa, sekä suomalaisen virkatodistuksen.

Nimen vaihtuessa (esim. avioliiton solmimisen kautta) on haettava uusi passi. Vanhaan passiin ei saa tehdä muutoksia.

 

Jos Teillä on lisäkysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä suurlähetystön passiyksikköön puhelimitse (09 458580) tai sähköpostitse (info@helsinki.diplo.de). 


sivun alkuun