Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Lapsen syntymä

Familienangelegenheiten

Familienangelegenheiten, © www.colourbox.com

21.06.2023 - Artikkelit

Kansalaisuus lapselle
Saksan kansalaisuuslaki perustuu periytymisperiaatteeseen, eli kansalaisuuden saa vanhemman kansalaisuuden perusteella. Lapsi saa Saksan kansalaisuuden, kun vähintään toisella vanhemmalla on Saksan kansalaisuus lapsen syntymähetkellä. Saksan kansalaisuuden saamiseen ei vaikuta, saako lapsi syntyessään muitakin kansalaisuuksia esimerkiksi vanhemmalta peritty muu kuin Saksan kansalaisuus.
Poikkeuksena ovat vanhemmat, jotka ovat syntyneet muualla kuin Saksassa 31.12.1999 jälkeen. Jotta lapsi saa kansalaisuuden, vanhempien tulee tehdä ilmoitus lapsen syntymästä Saksan toimivaltaiseen ulkomaanedustustoon lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana.
Lue lisää kansalaisuudesta

Kansalaisuuden hakeminen
Kansalaisuutta hakiessa vanhempien on henkilökohtaisesti käytävä suurlähetystössä lapsen kanssa, jolle kansalaisuutta haetaan. Kaikkien kansalaisuutta koskevien asiakirjojen tulee olla saksaksi. Suomen Digi- ja väestötietovirastosta voi tiedustella asiakirjatektikäännöspalveluista. Hakija on velvollinen vastaamaan kaikista käännöspalveluista aiheutuneista kustannuksista. Jokaisesta asiakirjasta tulee esittää suurlähetystössä alkuperäinen versio sekä vähintään yksi (1) kopio.

Tarvittavat liitteet

 • Täytetty kansalaisuushakemus (saksaksi) Nachbeurkundung der Geburt PDF / 188 KB tai Erklärung zur Namensführung pdf PDF / 107 KB
 • Tietosuojalomake
 • Syntymätodistus, jolle kansalaisuutta haetaan. Syntymätodistuksesta tulee käydä ilmi lapsen vanhempien tiedot (Digi- ja väestötietovirastosta) Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen huoltajat erikseen. Vanhempien, jotka eivät olleet lapsen syntymähetkellä naimissa, tulee ilmoittaa päivämäärä, milloin isyys on tunnustettu.
 • Synnytyssairaalasta saatu syntymätodistus, josta käy ilmi lapsen virallinen syntymäpaikka
 • Lapsen äidin syntymätodistus
 • Lapsen isän syntymätodistus
 • Kummankin vanhemman voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • Todistus muuttoilmoituksesta, jos passiin tai henkilöllisyystodistukseen entinen kotikunta on kirjattu
 • Asuinpaikkatodistus (Digi- ja väestötietovirastosta)
 • Avioliittotodistus kahtena kappaleena; avioliittotodistus kummankin aviopuolison nimellä. Avioliittotodistuksessa on oltava kirjattuna paikka, jossa avioliitto on solmittu.
 • Isyystodistus, jos lapsen vanhemmat eivät olleet avioliitossa lapsen syntymähetkellä sekä mahdollinen huoltajuussopimus
 • Lapsen sisaruksia koskevat asiakirjat, kuten syntymätodistus
 • Todistus aiemmista avioliitoista ja avioerotuomioista tai kopio kuolintodistuksesta
 • Haetut kansalaisuudet:
  Todistus Saksan kansalaisuudesta tai todistus Suomen kansalaisuudesta. Todistuksesta on käytävä ilmi kansalaisuuden voimaanastumispäivämäärä.

Lista hakemukseen tarvittavista yleisistä liitteistä Lista liitteistä ei välttämättä ole lopullinen. Hakemus on aina tapauskohtainen ja joissakin tapauksissa saatetaan tarvita vielä hakemuskohtaisia liitteitä.

Ajanvaraus suurlähetystöön

Lue lisää saksaksi

Maksut ja kulut:

Allekirjoituksen oikeaki todistaminen 80,00 €.
Asiakirjakopioiden vahvistaminen 25,00 €/kopio.
Kustakin asiakirjasta on esitettävä sekä alkuperäinen versio että yksi (1) kopio.
sivun alkuun