Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Opiskelu Saksassa

Universität Ulm

In einem großen Hörsaal der Universität Ulm (Baden-Württemberg) nehmen am 25.10.2017 Studierende an einer Vorlesung teil. Foto: Stefan Puchner/dpa | Verwendung weltweit, © dpa

09.03.2018 - Artikkelit

Saksan yli 300 korkeakoulua tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet. Sinun on mahdollista valita lähes sadan eri aineen väliltä Afrikan tutkimuksesta ympäristöteknologiaan. Useimpiin aineisiin ei ole pääsykokeita ja suomalainen ylioppilastodistus riittää todistukseksi yliopistokelpoisuudesta. Voit tutustua opintotarjontaan täällä.

Suomalainen voi hakeutua Saksaan opiskelemaan suomalaisella ylioppilastodistuksella. Moniin aineisiin otetaan kaikki hakijat, mutta opiskelijat voidaan valita myös yo-todistuksen arvosanojen, pääsykokeen tai soveltuvuuskokeen perusteella. Lisäksi ulkomaalaisen hakijan on aina todistettava saksan kielen taitonsa virallisella kielitodistuksella.

Hakuajat asettuvat yleensä vuodenvaihteeseen tai alkukesään. Haettaessa kesälukukaudelle (Sommersemester) hakuaika voi päättyä marraskuun ja tammikuun välillä. Talvilukukauden (Wintersemester) hakuaika ajoittuu toukokuun lopun ja heinäkuun puolivälin tienoille. Hakuaika on parasta tarkistaa halutusta korkeakoulusta. Hakupaperit lähetetään useimmiten suoraan korkeakouluun. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opintoihin hakeutuvat lähettävät hakemuksen aina keskitetyn hakupalvelun hochschulstart.de (ennen ZVS) kautta. Hochschulstart.de-palvelun kautta haetaan myös joihinkin ammattikorkeakoulujen opintoihin. Kolmas mahdollinen hakemuksen vastaanottaja on ulkomaalaisille suunnattu uni-assist.de, jonka palveluihin tukeutuu jo noin 180 saksalaista korkeakoulua.

Hakemusta varten ylioppilastodistukset tulee käännättää virallisella kääntäjällä saksaan.

Tieto opiskelupaikan myöntämisestä saapuu usein vain muutamia viikkoja ennen ajankohtaa, jolloin opiskelupaikka on virallisesti vastaanotettava (Immatrikulation). Korkeakoulut vaativat usein, että hakija tulee henkilökohtaisesti vastaanottamaan opiskelupaikan yliopistolle.

Suomalainen opiskelija ei tarvitse EU-maan kansalaisena oleskelulupaa Saksassa, mutta jokaisen on ilmoittauduttava viikon sisällä (opiskelija-)asuntoon muuttamisesta kyseisen kaupungin asukkaaksi. Paikkakunnasta riippuen asianomainen virasto voi olla Einwohnermeldeamt tai Bürgerbüro.

Opiskelijavaihdosta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä omaan laitokseensa tai korkeakoulun kansainvälisiin palveluihin.

Kielitaitovaatimukset

Jos opiskelija menee Saksaan tavallisena tutkinto-opiskelijana, hänen tulee läpäistä ennen opiskelijaksi ilmoittautumista suoritettava kielikoe (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber, DSH). Vaihtoehtoisesti hän voi suorittaa tarvittavan kielikokeen jo Suomessa. Kokeita järjestää Goethe-instituutti Helsingissä. Lisäksi kahdeksassa suomalaisessa lukiossa on mahdollista suorittaa saksan kielidiplomi (DSD II), joka riittää todistukseksi tarvittavasta saksan kielen taidosta.

sivun alkuun