Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Koulut ─ tulevaisuuden tekijät (PASCH)

Saksan kielidiplomi (DSD)

Die Hände eines jungen Mädchens halten das ihr verliehene Deutsche Sprachdiplom, aufgenommen am 19.05.2017 in Warschau (Polen) an der Willy-Brandt-Schule. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit, © dpa

06.04.2018 - Artikkelit

Saksan ulkoministeriö käynnisti helmikuussa 2008 niin sanotun PASCH-hankkeen, jonka mottona on "Koulut – tulevaisuuden tekijät". PASCH on lyhenne saksan kielen sanasta "Partnerschule" eli kumppanuuskoulu. Ajatuksena oli luoda maailmanlaajuinen verkosto sellaisten koulujen välille, joilla on erityinen suhde Saksaan. Nyttemmin kumppanuuskoulujen verkostossa on mukana jo 1 800 koulua. Hankkeella pyritään herättämään nuorissa kiinnostusta tämän päivän Saksaa ja saksan kieltä kohtaan. Suomessa PASCH-kumppanuuskouluja on 20.


Kumppanuuskouluja on kolmenlaisia:

DAS-koulut: ulkomailla toimivat saksalaiset koulut (vastuullinen viranomainen Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto ZfA)

DSD-koulut: ulkomaiset koulut, joissa voi suorittaa saksan kielidiplomin (DSD), jonka kakkostason kielikoe (DSD II) kelpaa todistukseksi saksalaisten yliopistojen edellyttämästä saksan kielen taidosta

FIT-koulut: ulkomaiset koulut, joissa erityisesti panostetaan saksan kielen opetuksen kehittämiseen (Goethe-Institut)

Lisää tietoa PASCH-hankkeesta löytyy osoitteesta http://www.pasch-net.de/


lisää sisältöjä

Tältä sivulta löydät PASCH-kumpanuuskoulujen yhteystiedot.

Suomessa toimivat PASCH-kumppanuuskoulut

sivun alkuun