Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Toimitaan päättäväisesti vain reagoimisen sijaan – Saksan G7-puheenjohtajuuskausi 2022

Das deutsche G7-Logo in blau auf weißem Hintergrund.

Logo der deutschen G7-Präsidentschaft 2022, © Bundesregierung

03.06.2022 - Artikkelit

G7-puheenjohtajuus siirtyi 1. tammikuuta 2022 Saksalle. Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock keskittyy G7-maiden ulkoministereiden työssä ennaltaehkäisy- ja muutosohjelmaan.

Päätoimialana ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä äänestäminen

G7-maiden ulkoministereiden tehtävänä on tiivis, luottamuksellinen ja epävirallinen äänestäminen ulko- ja turvallisuuspoliittisissa haasteissa ja kriiseissä. G7 tarjoaa ainutlaatuisen keskustelukanavan, joka aloittaa tärkeitä aloitteita konfliktien ratkaisemiseksi ja strategisten haasteiden käsittelemiseksi yhteisten arvojemme pohjalta. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan alusta 24. helmikuuta 2022 lähtien on käynyt selväksi, miten välttämätöntä jatkuva ja epävirallinen äänestäminen G7-maiden piirissä on. Saksan puheenjohtajuuskautena G7-maat ovat osoittaneet johtamisentahtonsa kriisissä ja antaneet merkittävän kansainvälisen ja yhtenäisen panoksensa Venäjän aggression torjumiseksi.

Ulkoministeri Baerbock 28.4.:

„Demokratiamme, G7-arvokumppanimme, emme ole olleet vielä koskaan sitten Kylmän sodan päätyttyä näin haasteellisessa tilanteessa kuin missä olemme tällä hetkellä Euroopassa ja koko maailmassa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on hyökkäys kaikkea sitä vastaan, jonka puolesta avoimet yhteiskuntamme ovat: ihmisoikeuksien, vapauden ja sääntöihin perustuvan ja kansainvälisen järjestyksen puolesta.“

Vahvalla arvoperustalla tehokkaita, vapaita demokratioita

Voimme ratkaista globaalit haasteet vain yhdessä. Tämä merkitsee G7:lle sitä, että meidän on sanottava, mihin olemme velvoillisia vapaina, monenvälisyyteen sitoutuneina demokratioina sen sijaan, että keskittyisimme aina vain siihen, mitä vastustamme.

- Ulkoministeri Annalena Baerbock

Kyse on paljon muustakin: Saksa on asettanut tarvoitteen vahvistaa G7:n arvopohjaa entisestään. Saksa haluaa painottaa tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä tiiviimmin, kuten tekoälyn, sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden, esim. ihmisoikeusloukkauksia koskevan vastuuvelvollisuuden muodossa. Samalla Saksa haluaa tehdä töitä sen eteen, että vapaat demokratiat pysyisivät tehokkaina ja pystyvät tarjoamaan ihmisille vapautta, turvaa ja pysyvää vaurautta.

Pääpaino ennaltaehkäisyssä ja muutoksessa: ilmastokriisi yhtenä kolmesta painoarvosta

Ilmastokriisi ei tuo esille vain ennakoivan, varhaisen ja yhteistä toiminnan merkityksen. Saksa haluaa hyödyntää G7:n aikaansaaman voiman erilaisessa ennaltaehkäisy- ja muutostehtävässään:

Toimintaa, ennen kuin se on liian myöhäistä. Haluamme ulkoministereiden kesken keskustella ilmastokriisistä, pandemian vastaisesta taistelusta unohtamatta demokratioiden kestävyyttä.

- Außenministerin Annalena Baerbock

Ilmastokriisi

Ilmastorkriisin kärjistyminen aiheutaa yksittäisten ihmisten kärsimyksen lisäksi maailmanlaajuisia konflikteja. Ilmastopolitiikka on ennakoivaa turvallisuuspoltiikkaa ja siksi se on keskeinen osa ulkopolitiikkaamme ja G7-puheenjohtajuuttamme. Saksa haluaa rakentaa G7-ilmastositoumuksen perusteellisesti, ja energia- ja ilmastokumppanuudet ovatkin todellinen tie kestävään vaurauteen, erityisesti suuria päästöjä aiheuttavissa tai voimaakkaasti fossiilisista polttoaineista riippuvaisissa maissa. Kyse on G7:ssä myös keskittymisestä tulevaisuuteen suuntautuvaan humanitääriseen apuun, joka toimii muun muassa välineenä ilmastokriisien seurausten lieventämisessä sekä kehittämisessä parempaa yhteistä ymmärrystä ilmaston ja turvallisuuden välisestä yhteydestä.

Kansainvälinen yhteistyö

Saksa haluaa puheenjohtajuuskaudellaan vahvistaa monenkeskeistä toimintaa. Koronaviruspandemian kantaisia kriisejä voidaan torjua kansainvälisesti vain yhdessä. Tuleviin kriiseihin tulee reagoida maailmanlaajuisesti varhain, yhteisesti ja tieteen ja asiantuntijoiden neuvojen pohjalta. Yhdistyneet kansakunnat tarjoaa tähän oikeanlaiset puitteet. G7-ulkoministereiden tehtävänä onkin vahvistaa kansainvälisiä terveydenhuollonrakenteita ja kestävää, globaalia rokoteoikeudenmukaisuutta.

Disinformaatio ja kyberturvallisuus

G7-arvokumppanina Saksa jakaa toiveen, että demokratioista on maailmanlaajuisesti tehtävä kestävämpiä. Disinformaatiokampanjat ovat todellinen vaara jokaiselle avoimelle yhteiskunnalle. Saksa haluaa keskittyä projekteihin, joilla parannetaan kyberturvallisuutta tiettyjen G7-valtioiden ulkopuolisten kumppanimaiden hyväksi sekä ottaa esille tulevat investoinnit yhteiseen, maailmanlaajuiseen infrastruktuuriin.

Ulkoministeri Annalena Baerbock:

„Disinformaatio on hyökkäys demokratioidemme peruarvoja kohtaan: Avoimuuttamme, läpinäkyvyyttämme, taitojamme, oikeudenmukaisuuttamme ja vapaata keskustelua ja erimielisyyksiä kohtaan. Siksi meidän kaikkien, jotka jakavat samat arvot, on tehtävä yhteistyötä vastataksemme suureen haasteeseen. Olemme tehneet puheenjohtajuutemme keskeisenä tehtävänä sen, joka vahvistaa kestävyyttämme. Haluamme vahvistaa G7:n kriisien reagointimekanismia. Haluamme keskustelualustan, joka tuo kansainvälisiä asiantuntijoita yhteen, jotta disinfromaation aiheuttamia uhkia voidaan havaita reaaliajassa ja menettelystä ja vastauksesta käydään yhteistä vuoropuhelua.“

Puheenjohtajuuden 2022 suunnannäyttäjät

Perinteisenä suunnannäyttäjänä G7:lle vuonna 2022 ovat kaksi ministeritason tapaamista. Ensimmäinen G7-ulkoministereiden tapaaminen järjestettiin 12. –14. toukokuuta Weissenhausissa. Seuraavaa tapaamista suunnitellaan syksyksi. Lisäksi edessä on vuosittainen yhteinen G7-ulkoministereiden syyskuussa 2022 järjestettävä YK:n yleiskokous, jossa on mahdollisuus päästä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

Suhteiden syventäminen G7-maiden ulkopuolisiin arvokumppaneihin

G7-valtiot eivät tapaa vain keskenään: Saksa kutsuu jokaiselle tapaamiselle valtoita, jotka jakavat samoja arvoja, kuten vapauden ja oikeusvaltioajattelun. Edellisessä toukokuisessa tapaamisessa olivat mukana esimerkiksi Ukraina ja Moldova.

sivun alkuun