Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Eläke ja elossaolotodistus

Iäkäs pariskunta kävelyllä

Seniorit, © colourbox.com

01.07.2024 - Artikkelit

Elossaolotodistus saksalaista eläkettä varten

Henkilön, jolla on oikeus saada Saksasta valtioneläkettä tai lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta saatavia maksuja tai lisäturvamaksuja, pitää tietyissä tapauksissa todistaa elossaolonsa vähintään kerran vuodessa. Tämä tehdään säännöllisesti yleensä eläkemaksun tarkastuksen yhteydessä.

Jos eläkkeen suuruus ilmoitetaan eläkkeensaajalle ilman elossaololomaketta ja hänelle tarjotaan digitaalisen elossaolotodistuksen mahdollisuutta, toimenpiteitä ei odoteta.

Taustalla on Saksan ja Suomen viranomaisten tekemä tiedonsiirtosopimus, jonka myötä elossaolon vuosittainen todistaminen elossaolotodistuksen muodossa ei pääsääntöisesti ole tarpeen.

Jos eläkkeensaaja lisää henkilötunnuksensa elossaolotodistuksen A1-osaan, hän antaa suostumuksensa Saksan ja Suomen viranomaisten väliseen tiedonsiirtoon eikä hänen tarvitse toimittaa vuosittaista elossaolotodistusta.

Lisätietoja Saksan postin sivuilta (saksaksi).

Henkilöiltä, jotka eivät osallistu viranomaisten väliseen tiedonsiirtoon (esim. eläkkeensaajat, joita ei voida ohjata tiedonsiirron piiriin), sekä yli 95-vuotiailta eläkkeensaajilta tarvitaan edelleen elossaolotodistus joko lomakkeena tai digitaalisesti.

Lisätietoja Saksan postin sivuilta (saksaksi)

Elossaolotodistuksia toimittavat Saksan Helsingin-suurlähetystön lisäksi Saksan kunniakonsulit Suomessa. Elossaolotodistuksen laatimiseen saksalaista eläkevakuutusta varten tulee tehdä ajanvaraus Saksan Helsingin-suurlähetystöön tai kunniakonsuliin.

Elossaolotodistuksen laatimiseksi asiakkaan on saavuttava henkilökohtaisesti paikalle. Mukana on oltava virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti). Mikäli henkilökohtaisesti paikalle saapuminen ei terveydellisestä syystä ole mahdollista, toinen henkilö voi tehdä sen hakijan puolesta. Tässä tapauksessa elossaolotodistuksen liitteeksi (C1-osa) tarvitaan ajantasainen (enintään 48 tuntia vanha) lääkärintodistus.

Elossaolotodistuksen eläkettä varten saa ilmaiseksi. Poikkeustapauksia ovat yritys- ja lisäeläkkeet, esimerkiksi yksityisten eläkkeentarjoajien maksamat tai ulkomaiset eläkkeet. Näissä tapauksissa elossaolotodistuksen hinta on 34 euroa.


Eläketulon verotus 
Perustietoa eläketulon verotuksesta Saksan ja Suomen välillä 19. helmikuuta 2016 tehdyn sopimuksen mukaisesti kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 

Saksan ja Suomen välillä 19. helmikuuta 2016 tehty kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus on monimutkaisen neuvottelu- ja yhteensovittamisprosessin tulos. Neuvotteluissa sopimusosapuolet  Saksa ja Suomi pyrkivät sovittamaan etunsa yhteen kummankin maan veropoliittisten periaatteiden pohjalta. 
Vero-oikeutta ei ole vielä yhdenmukaistettu Euroopan unionissa.
Yksittäinen jäsenvaltio on vastuussa tuloverotuksen kriteerien määrittämisestä.
Valtioiden rajat ylittävissä asioissa tästä voi yksittäistapauksissa aiheutua asianosaiselle heikennyksiä verorasituksen suhteen etenkin, jos kahden valtion vero- ja sosiaaliturvajärjestelmät eroavat merkittävästi toisistaan. Tältä ei valitettavasti voi välttyä, koska Euroopassa valtioiden välinen vero-oikeus ei ole toistaiseksi yhtenäistetty.
Saksan ja Suomen välillä 5. heinäkuuta 1979 kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (DBA-FIN 1979) 18 artiklan 2 momentin 1 lauseen mukaan Saksalla oli tähän asti suhteessa Suomeen oikeus verottaa lakisääteisen sosiaalivakuutuksen perusteella maksettuja tuloja. Tähän lukeutuvat Saksan eläkevakuutuksen maksamat eläkkeet. Saksa sovelsi verotusoikeuttaan noudattaen rajoitetun verovelvollisuuden periaatetta. Kaksinkertainen verotus ei toteutunut, koska sosiaalivakuutuksen perusteella maksettua eläkettä sai verottaa ainoastaan Saksa, kun taas Suomi vapautti Saksasta saadut eläketulot suomalaisesta verosta (DBA-FIN 1979, 18 artikla, 2 momentti).
Vuoden 1979 sopimuksen uudistaminen oli välttämätöntä, sillä kunkin valtion talous ja vero-oikeus ovat kehittyneet. Tämän vuoksi Saksa ja Suomi allekirjoittivat 19. helmikuuta 2016 uuden kaksinkertaista verotusta koskevan sopimuksen (DBA-FIN 2016). Uusi sopimus on laadittu rakenteeltaan ja vaikutukseltaan OECD:n mallisopimuksen mukaiseksi ja vastaa sisällöltään pääpiirteissän Saksan sopimuspolitiikkaa. Sopimuksen uudistamisesta aiheutui muutoksia muun muassa virkamieseläkkeisiin ja muihin eläkkeisiin. Uuden sopimuksen mukaan kaikkia eläkkeitä koskee sopimuksen 17 artiklan (DBA-FIN 2016) mukaan niin sanottu jaettu verotusoikeus.Tämä tarkoittaa, että Saksa lähdevaltiona ja Suomi asuinvaltiona ovat oikeutettuja soveltamaan vero-oikeutta. Verotuksen kriteerit määräytyvät kulloisen valtion kansallisten säädösten mukaisesti. Kaksinkertainen verotus voidaan välttää siten, että Suomi 21 artiklan 2 momentin a) kohdan (DBA-FIN 2016) mukaan myöntää suomalaisesta verosta Saksassa maksetun veron suuruisen vähennyksen. 
Vastuu henkilöä tai perhettä koskevien vähennysoikeuksien ottamisesta huomioon on asuinvaltiolla (tässä: Suomi), jonka tulee verotuslainsäädäntönsä puitteissa huolehtia kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä ja mahdollisesti muiden vähennysten myöntämisestä perustoimeentulon varmistamiseksi. 

sivun alkuun