Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Muistilista hakemukseen tarvittavista liitteistä

07.12.2021 - Artikkelit

Muistilista hakemukseen tarvittavista liitteistä

 

Kaikkien kansalaisuutta koskevien asiakirjojen tulee olla saksaksi. voi tiedustella asiakirjatektikäännöspalveluista.

Tätä muistilistaa käytetään yksinomaan hakemusasiakirjojen laatimiseen. Muistilistan tulee olla kaksinkertaisena (2 kpl) tulosteena. Hakemuksen liitteet tulee järjestää alkuperäisiin ja kopioversioihin alla olevaan järjestykseen.

 • Alkuperäiset liitteet
 • Kopiot alkuperäisistä liitteistä

   

 • Täytetty hakemus
 • Syntymätodistus, jolle kansalaisuutta haetaan. Syntymätodistuksesta tulee käydä ilmi lapsen 
         vanhempien tiedot
 • Synnytyssairaalasta saatu syntymätodistus, josta käy ilmi lapsen virallinen syntymäpaikka
 • Lapsen äidin syntymätodistus
 • Lapsen isän syntymätodistus
 • Kummankin vanhemman voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • Todistus muuttoilmoituksesta Saksassa, jos passiin tai henkilöllisyystodistukseen entinen kotikunta
         on kirjattu
 • Asuinpaikkatodistus
 • Avioliittotodistus
 • Isyystodistus ja mahdollinen huoltajuussopimus, jos lapsen vanhemmat eivät olleet avioliitossa
         lapsen syntymähetkellä
 • Lapsen sisaruksia koskevat asiakirjat, kuten syntymätodistus
 • Todistus aiemmista avioliitoista ja avioerotuomioista tai kopio kuolintodistuksesta
 • Haetut kansalaisuudet: Todistus Saksan kansalaisuudesta tai todistus Suomen kansalaisuudesta.
         Todistuksesta on käytävä ilmi kansalaisuuden voimaanastumispäivämäärä.

Alla lista asiakirjoista, jotka on mahdollista toimittaa  alkuperäisinä Saksan viranomaiselle vahvistettujen kopioiden sijaan. Näin on mahdollista säästää hakemuksesta aiheutuneissa kustannuksissa. Listaan tulee merkitä huolellisesti hakemukseen liitetyt alkuperäiset asiakirjat:

 • Syntymätodistus, jolle kansalaisuutta haetaan
 • Synnytyssairaalasta saatu syntymätodistus
 • Lapsen äidin syntymätodistus
 • Lapsen isän syntymätodistus
 • Todistus muuttoilmoituksesta Saksassa, jos entinen asuinpaikka on kirjattuna passiin tai
         henkilöllisyystodistukseen
 • Asuinpaikkatodistus
 • Avioliittotodistus
 • Isyystodistus ja mahdollinen huoltajuussopimus
sivun alkuun