Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Perintö

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

05.10.2023 - Artikkelit

Yleistä
Perillinen tai perilliset tulee todistaa perintötodistuksella, jonka Saksan toimivaltainen jäämistöoikeus toimittaa. Todistuksen saamiseksi perillisen tai perillisten on tehtävä hakemus. Perintötodistusta tarvitaan erityisesti silloin, kun vainaja oli Saksan kansalainen, tai perintö on Saksassa. Usein suomalainen ja eurooppalainen perintötodistus hyväksytään myös Saksassa. Erikoistapauksissa, kuten ylivelkaantuneessa kuolinpesässä, kannattaa harkita perinnöstä luopumista

Perinnöstä luopuminen
Saksan lain mukaan perinnöstä voi luopua kuuden (6) viikon sisällä siitä hetkestä, kun perillinen on saanut tiedon perinnöstä. Saksan ulkopuolella asuessa määräaika on kuusi (6) kuukautta. Luopumisilmoitus on oltava virallisesti vahvistetussa muodossa. Alaikäisen lapsen ollessa perillinen vanhemmat tekevät ilmoituksen perinnöstä luopumisesta. Perinnöstä luopumisilmoituksen voi jättää Saksan Helsingin-suurlähetystöön tai Saksan kunniakonsuliin. Suurlähetystössä tai kunniakonsulissa on käytävä henkilökohtaisesti. Kunniakonsuliin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Suulähetystöön voi varata ajan täältä.

Perinnöstä luopumisilmoitus 

Tarvittavat liitteet

  • Voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilöllisyystodistus
  • Asuinpaikkatodistus (DVV) englannin kielellä
  • Saksan jäämistötuomioistuimen kanssa käyty kirjeenvaihto, jos saatavilla ja/tai
  • Kopio kuolintodistuksesta englannin kielellä, jos saatavilla

Kulut ja maksut 
Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 56,00 €. Maksuvälineiksi käyvät käteinen ja maksukortti (Visa, Mastercard).

Huom: Yllä oleva lomakepohja on malli, joka täytyy muokata aina tapauskohtaiseksi. Lomake ei ole välttämättä tyhjentävä ja jokaiseen tapaukseen soveltuva. Epäselvissä perintöä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä perintö- ja testamenttioikeuteen erikoistuneeseen asianajajaan tai Saksan toimivaltaiseen jäämistötuomioistuimeen.

Perintötodistushakemus 
Jotta perintö voidaan jakaa, Saksan jäämistötuomioistuimen tulee myöntää perintötodistus. Suurlähetystö ei voi tällä hetkellä tehdä perintötodistushakemuksia. Tällaisessa tapauksessa kannattaa olla yhteydessä suoraan Saksan jäämistötuomioistuimeen tai asianajajaan Suomessa tai Saksassa. Suurlähetystön asianajajalista löytyy täältä.

Tietoa Euroopan unionin perintöoikeusasetuksesta 
Euroopan unionin perintöoikeusasetusta (EU N:o 650/2012) sovelletaan 17.8.2015 lähtien. Asetuksella säännellään, minkä valtion perintöoikeutta sovelletaan kansainvälisissä perintötapauksissa. 
Tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet Euroopan unionin jäsenmaissa (poikkeuksena Irlanti ja Tanska) arvioivat Euroopan unionin perintöoikeusasetuksen mukaisesti, minkä valtion kansallista lakia sovelletaan, kun tapauksella on liittymiä ulkomaille. 
Saksan siviililain johdantolain 25 artiklaa (Art. 25 EGBGB) sovellettiin 17.8.2015 saakka ja sen mukaan tuli soveltaa sen valtion lakia, jonka kansalainen vainaja oli; jos vainaja oli Saksan kansalainen, sovellettiin Saksan perintölainsäädäntöä. Tämä muuttui Euroopan unionin perintöoikeusasetuksen myötä. 
Asetuksen voimaanastumisen myötä sovelletaan sen valtion lakia, jossa vainaja oli virallisesti kirjoilla kuolinhetkellään (21 artikla, EU N:o 650/2012). 
Hakijan tulee ottaa huomioon, että eri valtioiden lainsäädännölliset perintötoimet voivat poiketa merkittävästi Saksan sääntelystä. 
Lisätietoja saksaksi


sivun alkuun