Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Kansalaisuusasiat

Staatsangehörigkeitsausweis

Staatsangehörigkeitsausweis, © Ute Grabowsky / photothek.net

02.03.2021 - Artikkelit

Yleistä
Saksan kansalaisuuslaki perustuu periytymisperiaatteeseen, eli lapsi saa kansalaisuuden saksalaisen vanhemman perusteella. Periytymisperiaatteen lisäksi Saksan kansalaisuuden voi saada hakemuksella tai muin perustein. Saksan kansalaisuuden saamiseen ei vaikuta, saako lapsi syntyessään muitakin kansalaisuuksia esimerkiksi vanhemmalta peritty muu kuin Saksan kansalaisuus.

Kansalaisuutta ei saa automaattisesti, jos syntyy Saksan ulkopuolella
Saksan ulkopuolella 1.1.2000 alkaen syntyneitä saksalaisia koskee säännös, jonka mukaan heidän muualla kuin Saksassa syntynyt lapsensa saa Saksan kansalaisuuden vain vanhempien ilmoituksesta. Vanhempien tulee tehdä lapsen syntymästä ilmoitus Saksan toimivaltaiseen ulkomaanedustustoon lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Lisätietoja

Uusi kansalaisuuslaki
Saksan neljäs laki kansalaisuuslain muuttamisesta astui voimaan 20.8.2021. Tällä luodaan laisäädännöllinen oikeus hyvitysluonteiseen kansalaistamiseen niille, joita kansallissosialistiset vainotoimenpiteet koskivat, ja jotka eivät tämän vuoksi saaneet Saksan kansalaisuutta tai menettivät sen. Saksan peruslain 116 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan heillä eikä heidän jälkeläisillään ei ole oikeutta saada kansalaisuutta takaisin, ja kansalaisuuslakimuutokseen sisältyykin kymmenvuotinen ilmoitusoikeus, jonka mukaan peruslain voimaantulon jälkeen saksalaiselle vanhemmalle syntyneille lapsille, jotka eivät syntymähetkellä voimassa olleiden säännösten vuoksi saaneet Saksan kansalaisuutta syntymähetkellä sukupuolisyrjivällä tavalla, tarjotaan mahdollisuus saada Saksan kansalaisuus yksinkertaisella ilmoituksella.

Lisätietoja saksaksi Saksan ulkoasianministeriön (Auswärtiges Amt) ja englanniksi hallintoasiaviranomaisen (Bundesverwaltungsamt) verkkosivuilta.


sivun alkuun