Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Kansalaisuusasiat

Staatsangehörigkeitsausweis

Staatsangehörigkeitsausweis, © Ute Grabowsky / photothek.net

02.03.2021 - Artikel

Kansalaisuus 

Yleisiä huomautuksia 

Saksan kansalaisuuslaki perustuu niin sanottuun periytymisperiaatteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Saksan kansalaisuutta ei saa Saksassa syntymisen vaan saksalaisen vanhemman perusteella.
Periytymisperiaatteen lisäksi Saksan kansalaisuuden voi saada kansalaistamisen kautta ja muilla perusteilla.
Lisätietoja englanniksi löytyy täältä  

Kansalaisuutta ei saa automaattisesti, jos syntyy ulkomailla
Saksan kansalaisia, jotka ovat syntyneet ulkomailla 1.1.2000 alkaen, koskee seuraava säännös: heidän lapsensa saavat Saksan kansalaisuuden ulkomailla synnyttyään vain, jos vanhemmat ilmoittavat lapsen syntymästä vuoden kuluessa Saksan toimivaltaiseen ulkomaanedustustoon.
Lisätietoja saksaksi löytyy täältä  

Natsien vainoamien ja heidän jälkeläistensä kansalaistaminen
Natsihallinnon vainoamat henkilöt, joilta on riistetty Saksan kansalaisuus, ja heidän jälkeläisensä voivat saada Saksan kansalaisuuden takaisin. Tähän oikeutettujen määrä kasvoi liittotasavallan perustuslakituomioistuimen päätöksen myötä. Uudelleenkansalaistamista koskevia erityissäännöksiä sovelletaan natsihallinnon vainoamiin henkilöihin, joilta riistettiin Saksan kansalaisuus poliittisista, rodullisista tai uskonnollisista syistä 30.1.1933 ja 8.5.1945 välisenä aikana. Näillä henkilöillä ja heidän jälkeläisillään on oikeus kansalaisuuden saamiseen Saksan perustuslain 116 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.
Yksityiskohtaista tietoa aiheesta on luettavissa englanniksi liittotasavallan hallintoviraston verkkosivuilta  

Ajankohtaista

Saksan perustuslain 116 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä mainittujen oikeutettujen piiriä laajennettiin liittotasavallan perustuslakituomioistuimen päätöksellä 20.5.2020 – 2 BvR 2628/18. Uusitun lainkohdan mukaisesti jälkeläisiksi lasketaan nyt myös

- ennen 1.4.1953 avioliitossa syntyneet kansalaisuutensa menettäneiden saksalaisäitien lapset, joilla on
  ulkomaalainen isä

- ennen 1.7.1993 avioliiton ulkopuolella syntyneet kansalaisuutensa menettäneiden saksalaisisien
  lapset, joilla on ulkomaalainen äiti

Henkilöt, joita tämä koskee ja joiden kansalaistamishakemus on hylätty aiemman oikeuskäytännön perusteella, voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä Saksan ulkomaanedustustoon.
Lisätietoja saksaksi löytyy täältä


nach oben