Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Saksasta HELCOMin puheenjohtaja

HELCOMin puheenjohtajavaihdos

Saksan ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministeri Svenja Schulze (keskellä), HELCOMin puheenjohtaja Dr. Lilian Busse (oikealla) ja Suomen Saksan-suurlähettiläs Anne Sipiläinen (vasemmalla) tilaisuudessa, jossa Saksa otti vastaan Helsingin komission puheenjohtajuuden., © BMU/Toni Kretschmer

14.07.2020 - Artikkelit

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) puheenjohtajuus siirtyi 1. heinäkuuta 2020 seuraaviksi kahdeksi vuodeksi Suomelta Saksalle. Puheenjohtajakaudellaan Saksa haluaa käsitellä erityisesti meressä olevien ravinteiden, ammusjätteiden ja roskien sekä vedenalaisen melun liiallisen määrän ja ilmastonmuutoksen aiheuttamaa rasitusta Itämeren ekosysteemille. Tavoitteena on myös parantaa merellisten lajien ja luontotyyppien suojelua sekä kehittää tähän tarkoitukseen merellisten suojelualueiden verkostoa ja sen tehokasta hallinnointia. Koronakriisin jälkeistä taloudellista jälleenrakennusta on tarkoitus hyödyntää merellisten suojelualueiden ja ilmastokysymysten edistämiseksi. HELCOM käynnisti Suomen puheenjohtajakaudella 1. heinäkuuta 2018–30. kesäkuuta 2020 tämänhetkisen, vuodelta 2007 peräisin olevan Itämeren suojelun toimintaohjelman täytäntöönpanon ja tehokkuuden tarkastamisen tieteelliseltä pohjalta määrittääkseen tarvittavat toimenpiteet ja luodakseen pohjan toimintaohjelman jatkamiselle. Saksan puheenjohtajakaudella on nyt tarkoitus kirjata tulokset kunnianhimoiseen, päivitettyyn Itämeren suojelun toimintaohjelmaan tuleville kymmenelle vuodelle, jotta HELCOMin ympäristöministerit voivat syksyllä 2021 päättää tulevaisuuteen suuntautuneesta HELCOMin työtä koskevasta etenemissuunnitelmasta.

Saksa ottaa puheenjohtajuuden vastaan joukkueena. HELCOMin uusi puheenjohtaja on, Dr. Lilian Busse, Saksan ympäristöviraston Terveyttä koskeva ympäristönsuojelu, ekosysteemien suojelu-jaoston johtaja. Varapuheenjohtajina toimivat Dr. Johannes Oelerich, Schleswig-Holsteinin ympäristöministeriön Vesienhoito, meri- ja rannikoalueiden suojelu -osaston johtaja (1.7.2020–30.6.2021) ja Dr. Andreas Röpke, Mecklenburg-Etupommerin ympäristöministeriön Vesistö- ja merensuojeluyksikön johtaja (1.7.2021–30.6.2022).

sivun alkuun