Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Passiasiat

Reisepass

Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, © dpa

05.10.2023 - Artikkelit

Passit aikuisille ja henkilöllisyystodistus yli 16-vuotiaille hakijoille

Tältä sivulta Saksan ulkopuolella asuvat Saksan kansalaiset saavat tietoa passi- ja henkilöllisyystodistushakemuksesta ja siihen tarvittavista liitteistä. Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja siihen tulee liittää liitteiden alkuperäiset versiot. Saksan passi- ja henkilöllisyystodistushakemuksen voi tehdä vain jättämällä hakemuksen henkilökohtaisesti. Ajanvaraus suurlähetystöön

Saksan passin ja henkilöllisyystodistuksen voimassaoloaika on alle 24-vuotiailla kuusi (6) vuotta. Muutoin voimassaoloaika on 10 vuotta.

Passihakemukseen tarvitaan sormenjälki. Tietosuojasyistä sormenjälki tallennetaan suurlähetystön tietojärjestelmään vain passihakemusprosessin ajaksi ja se poistetaan välittömästi hakemusprosessin päätyttyä.

Yli 16-vuotiaat voivat tehdä henkilöllisyystodistushakemuksen ilman huoltajan suostumusta. 

Passit ja henkilöllisyystodistukset valmistetaan Berliinissä. Passin ja henkilöllisyystodistuksen toimitusaika on noin 6–8 viikkoa ja toimitusaika saattaa venyä, jos hakijan tiedot ovat muuttuneet esimerkiksi nimenmuutoksen myötä.. Lisätietoa nimenmuutoksesta löytyy jäljempänä kohdasta Nimi-ilmoitus. Tietoja alle 18-vuotiaan passihakemuksesta ja alle 16-vuotiaan henkilöllisyystodistuksen hakemisesta löytyy saksaksi täältä: Reisepass für unter 18-Jährige/Personalausweis für Antragsteller unter 16 Jahren - Auswärtiges Amt (diplo.de)     

 

Tarvittavat liitteet:

 • Täytetty passi- tai henkilöllisyystodistushakemus
 • Kaksi identtistä ajankohtaista biometrista passikuvaa. Kuvien tulee olla paperisia.
 • Voimassaoleva passi tai henkilöllisyystodistus
 • Syntymätodistus - Suomessa syntyneiden on toimitettava Digi- ja väestötietovirastosta tilattu     syntymätodistus englanniksi, josta vanhempien tiedot käyvät ilmi. Saksassa syntyneet hakijat voivat tilata syntymätodistuksen syntymäpaikan väestötietovirastosta (Standesamt). 
 • DVV::n myöntämä englanninkielinen asuinpaikkatodistus Residence certificate for Finland or an EU authority in English at the Digi- ja väestötietovirasto (DVV), joka on enintään kuusi kuukautta vanha

 • Todistus nykyisestä nimestä (saksalainen syntymätodistus, vihkitodistus tai Saksan väestötietovirastosta saatu todistus nimen käytöstä). Näiden asiakirjojen puuttuessa on tehtävä nimi-ilmoitus.

 • Todistus haetusta Saksan kansalaisuudesta englannin kielellä, jos sellainen on.
 • Todistus haetusta Suomen kansalaisuudesta englannin kielellä, jos sellainen on. Kansalaistamisodistuksesta on käytävä Ilmi kansalaisuuden voimaanastumispäivämäärä.
 • Todistus muuttoilmoituksesta Saksasta, jos passiin tai henkilöllisyystodistukseen entinen Saksan kotikunta on kirjattu
 • Hakijan tohtorinimistys. Hakijan on hakemuksessaan erikseen ilmaistava toiveensa tohtorinimityksen    mainitsemisesta passissa tai henkilöllisyystodistuksessa
 • Maksut ja kulut

Hakemusta ei voida käsitellä, jos yllä olevat liitteet ovat puutteellisia. Puuttuvien liitteiden toimittamiseksi suurlähetystöön on varattava uusi aika Liitteet tulee silti toimittaa, vaikka edellinen passi tai henkilöllisyystodistus olisikin saatu Suomessa. Suurlähetystö ei säilytä hakijan alkuperäisiä asiakirjoja, vaan ne palautetaan hakijalle hakuprosesisn päätyttyä.

Passin ja henkillöllisyystodistushakemukset ovat aina tapauskohtaisia ja tarvittaessa viranomainen voi edellyttää hakijalta muita liitteitä. Tämä koskee erityisesti kauan sitten vanhentuneita passeja ja henkilöllisyystodistuksia.

  

Nimi-ilmoitus

Saksan lain mukaan nimenmuutoksesta tulee tehdä kirjallinen selvitys. Nimi-ilmoitus saatetaan vaatia, jos hakijan nimi on muuttunut edellisen passi- tai henkilöllisyystodistushakemuksen jälkeen. Tässä sovelletaan Saksan nimilakia, joka koskee yksinomaan Saksan kansalaisia. Saksan nimilain mahdollistama nimenkäyttö voi poiketa merkittävästi Suomen väestörekisteritiedoista tai Suomen myöntämistä henkilöllisyystodistuksiin merkitystä nimitiedoista. Hakijan on otettava huomioon, että todistus nimi-ilmoituksesta saatetaan silti vaatia, vaikka hakijan uusi nimi olisi kirjattu voimassaolevaan passiin tai henkilöllisyystodistukseen. Lisätietoja saksaksi


Väliaikainen passi

Väliaikainen passi voidaan myöntää kiireellisissä tapauksissa. Väliaikaisen passin saamikseksi suurlähetystöön on toimitettava yllä olevat liitteet, sekä hakijan on ilmoitettava syy, miksi väliaikaista passia haetaan ja miksi biometrista passia ei voida odottaa. Väliaikainen passi on voimassa korkeintaan yhden (1) vuoden. Hakijan tulee ottaa huomioon, että väliaikaista passia ei välttämättä hyväksytä kaikissa valtioissa ja väliaikaisen passin lisäksi saatetaan edellyttää maahantulolupa (esim. Yhdysvaltoihin). Väliaikaisen passin hakijan tulee itse varmistaa asia kohdemaalta.

sivun alkuun